Wie schrijft die blijft! Algemeen:

Schrijven is een laagdrempelige methode om zaken in je hoofd op orde te brengen, en zaken van je af te
schrijven. Neem een multimap of een schrift. Probeer als je schrijft dan eerlijk te zijn en je echte gevoelens neer te zetten. Juist het irrationele is belangrijk om op te pennen.

Het dagboek:

Bekend fenomeen. Er zijn wel diverse technieken voor. Je kunt bijv. alleen 's avonds op schrijven wat er die dag gebeurd is, en wat tegen gevallen is. Wat waren je gevoelens, wat is je frustratie, wat is je agressie, wat is je angst, etc.? Schrijf alles op.

Maar je kunt ook je eigen hulp spelen. Vind je dat lastig, dan kun je bedenken wat een ander deskundig iemand zou zeggen over de situatie. Je kunt zo een panel aanleggen van mensen die je wellicht kent en waarvan je een bepaalde diagnose verwacht.

Je kunt nadat je jouw verhaal hebt opgeschreven in alle geuren en kleuren, ook zelf advies geven. Lukt dit niet direct (je zit nog in je negatieve verhaal) dan kan het wellicht enige uren later. Wat kun je doen om de situatie te verbeteren? Maak een planning. Bijvoorbeeld:

 • Je schrijft dat je al een tijdje niet goed kunt omgaan met een collega. Hij of zij behandelt jou minderwaardig, pest je, etc. Je bent angstig dat dit verergerd.

 • Je geeft jezelf advies en probeert zelf iets van zijn gedrag te zeggen, volgens de 4/5G methode*, als jullie beiden alleen zijn. Of, om het wat luchtig te houden, tijdens een gesprek. Als dat niet lukt, zou je naar je directe chef of personeelszaken kunnen gaan, of evt. advies vragen van een vertrouwde collega.

*4/5G methode: Vertel eerst je (1)Gevoel, het (2)Gedrag van de ander, dan de (3)Gevolgen van het gedrag, (4)Gewenst gedrag, en (5)Gevolg van gewenst gedrag.
Dus bijv: Ik vind het vervelend(1), dat je zit te roken(2). Hierdoor heb ik last van mijn ogen(3). Ik heb liever dat je niet rookt(4). Dat zou voor mij een stuk prettiger zijn(5).

De propjes methode:

Schijf je ellende op papier, en vernietig dit dan met een ritueel. Knip bijv. het papier in stukjes en spoel de ellende door het toilet. Voordeel is dat je wellicht wat meer vertrouwelijke zaken aan het papier toe vertrouwd, niemand kan het meer lezen. Of maak er een propje van en gooi het met een mooie boog in de prullebak. Verbranden zou voor de hand liggen, maar doe dit alleen in een open haard.

Het stappenplan:

Schrijf op papier welke dingen je wilt doen of bereiken over een bepaalde tijd. Het kan er bijv. zo uit zien:

 • 3/10-2010: cd's in rek opruimen
 • 15/10-2010: gekeken in het asiel voor een kat
 • 7/11-2010: beginnen met vrijwilligerswerk, daarvoor oriënteren
 • 7/11-2010: minimaal één keer per week koken
 • 7/01-2011: één maand lang per week één maal hardlopen
 • 7/01-2011: twee maanden lang per week 1,5 maal hardlopen

  Let op: je kunt het beste
  in kleine stapjes denken, maak het niet te zwaar. Wat ik deed, is het allemaal op een klein papiertje schrijven en dat altijd bij mij dragen als een soort talisman. Beloon je zelf als de opdracht op opgegeven datum lukt. Ik nam de lijst altijd als leidraad. Bijv. met hardlopen, ik probeerde per direct één keer per week te hardlopen en probeerde te groeien naar consequent één keer per week. Wees niet bedroefd als je een keer overslaat, wellicht dat je te veel geeist hebt. Reden is dan om een nieuw stappenplan te maken met wellicht andere of meer eenvoudige doelen.

Dingen om te doen:

Veel verkocht bij boekenwinkels zoals AKO en Bruna: een mapje met 'things to do' (dingen om te doen).
Daarin kun je schrijven welke dingen je nog wilt doen. Je kunt er ook een prioriteit aan geven of doelen verdelen in kleine stapjes.

Je vinkt een bezigheid af met de datum waarop het bereikt is. Heel prettig is het om dingen op een rijtje te zien. Geeft orde en rust in de bovenkamer. Verder is het prettig om te zien dat je doelen bereikt hebt. Het kan er bijv. als volgt uit zien: (zie links)

Je ziet dat ik de was in 3-en heb opgedeeld. Hier geldt ook weer: denk ik kleine stapjes.

Assertief schrijven:

Het kan zijn dat je in een (vriendschappelijke) relatie iets aan iemand wilt vertellen, maar dit niet durft, of kunt. Dan kan het een goed idee zijn om wat  je wilt zeggen op papier te zetten. Lees het nog eens over, en slaap er wellicht een nachtje over. Nu kun je, als je het erg moeilijk vindt, dit voorlezen voor de telefoon. Liever niet per mail of SMS, omdat dit soms niet goed over komt. Soms komt een boodschap met SMS of mail niet over zoals je bedoeld hebt.

Je kunt ook tegen jouw relatie zeggen: 'ik wil je wat vertellen'. Als je dit bijv. een dag van te voren afspreekt, is welliswaar de ander voorbereid, het kan allemaal wel wat zwaarder over komen. Ga er goed voor zitten, en lees rustig een punt op. Je kunt punt voor punt behandelen of alles in één keer oplezen. Zelf kies ik er voor bij max. 3 punten om het in één keer vóór te lezen. Je kunt aan het eind van het gesprek vragen of je op het gesprek terug mag komen. Projecteer je problemen vooral op gedrag en begin met 'ik vind dat'. Niet de persoon zelf aanvallen.

Het spreekt voor zich dat het 't beste zou zijn met elkaar face-to-face een gesprek aan te gaan dan telefoneren. Maar dat kan ook eventueel ná een telefoongesprek als de eerste problemen gelanceerd zijn.


Kernkwadrantenspel:

Kijk hier voor het kernkwadrantenspel. Het is een spel waarbij je kernkwaliteiten, valkuilen, uitdaging en allergie kunt bepalen. TIP: Wat vaak niet vermeld staat, is dat je diverse opstellingen met elkaar kunt koppelen. Stel dat mijn valkuil slordigheid is, kan dit ook een allergie van mijn partner zijn. Je kunt dan hoeken van het papier over elkaar leggen.

Wat zijn jouw postieve dingen en zaken om trots op te zijn?

Schrijf ze op een papier en hang ze op een plek waar iedereen of alleen jijzelf deze kan zien. Zelf heb ik een
lijstje op de binnenkant van mijn slaapkamerdeur geplakt, met zaken waar ik trots op kan zijn. Het gaat dan om bijv. het gevolgd hebben van therapie, vrijwilligerswerk hebben gedaan, je rijbewijs of een opleiding/cursus
hebben gehaald, je vriendenkring, etc. etc.

Zet affirmaties op papier.

Zie ook diversen - tips. Affirmaties zijn positieve zelfsuggesties, bijv.: 'Dat heb je goed gedaan Fred!', 'Ik ben Fred (achternaam) en wie maakt mij wat!'. Probeer in de affirmatie je naam en wellicht ook achternaam te gebruiken, dat het echt om jou gaat. Je kunt de affirmaties opschrijven en zo een kaartensysteem gebruiken. Zoals ook in het boek 'De kracht van positief denken', van dr. Norman Vincent Peale: maak een soort kaartsysteem zoals bij een spel kaarten. Neem voor elke dag een nieuwe affirmatie, en lees deze minstens 3 maal per dag een 20 maal hardop voor.

Jouw affirmatie mag best krachtig zijn. Immers om het schip te keren, dien je soms een flinke ruk aan het stuur te geven de andere kant op. Probeer zo veel mogelijk zintuigen te gebruiken, door bijv. de tekst gelijktijdig te lezen of te schrijven. Hoe meer zintuigen hoe meer indruk het maakt.


Voordelen - nadelen van iets.

Maak een vel met links de nadelen en rechts de voordelen van iets. Bijv. een relatie, een auto die je misschien weg wilt doen, of een huisdier dat je wilt nemen. Zo kun je structueel de voor- en nadelen afwegen, en heb je een goed overzicht.

Combinatie verschillende technieken.

Stel dat je een (vriendschappelijke) relatie hebt. Je wilt hem/haar iets vertellen wat je erg hoog zit, maar het lukt niet, je bent wellicht bang voor te veel emoties. Schrijf dan een paar keer in detail op (dagboek) wat er aan de hand is en wat je dwars zit (zie hierboven). Als je de eerste emoties kwijt bent, ga dan assertief schrijven (zie hierboven)al het bovenstaande op eigen risico