Æ Fora (Forums):

Forum Angst & Depressie*; De naam zegt het al. Hier ook wat meer aandacht voor algemene zaken.

Psycholoog.net* : Forum over alles wat mensen met een psychische aandoening of relaties hier van aan gaat. Hier ook een rubriek voor psychologen of studenten en een chatbox*.

Pandora forum*: Forum over alles wat mensen met een psychische aandoening of relaties hier van aan gaat.

Forum angst, dwang en fobie stichting* Forum over angst, dwang en fobie.

*Hou er rekening mee dat op deze sites het grootste deel van de leden een psychische aandoening heeft, en soms ook minder sociale vaardigheden heeft.


Æ Websites:

Depressievereniging
- Veel goede informatie van en voor ervaringsdeskundigen.

Trimbos Instituut - Zet zich in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid door het delen van kennis. Hier zijn ook folders verkrijgbaar.

Depressiecentrum - Alles over depressie

vmdb.nl - Vereniging van Manisch Depressieven en Betrokkenen

Angst, dwang en fobie stichting - Landelijke patiëntenvereniging die zich inzet voor mensen met angst- en dwangklachten.

Clientenbond: Ruime organisatie met veel activiteiten.

psychischegezondheid - Alles over hoofdzaken. Ook folders beschikbaar voor allerlei psychische aandoeningen.

Altrecht Talent - Hulp voor toekomstige werknemers met een psychiatrische achtergrond.

Dag Activiteiten Centra - DAC's voor dagbesteding voor mensen met een psychische handicap.

Vriendendienst -
Een buddy-project om sociaal geïsoleerde mensen met een psychisch handicap bij te staan.

UWV - werkgevers
Voordelen voor werkgevers die een arbeidsgehandicapt in dienst neemt.

Heleen van Royen - Deze schrijfster kreeg een psychose en een postnatale depressie. Boek is verfilmd.

Psychisch en werk - Psychische aandoeningen in de arbeidssituatie

Ggdgezondheidsinfo - Informatie over depressie.

Psyonline - Voor alles wat met psychologie te maken heeft.

Æ Websites met veel verdere links:

Startpagina - Depressie

Start-NL-Depressie


depressie.ikwilhet.nu


Æ Hulplijnen:

Pandora (Cliëntenbond): Heeft u zelf een depressie? Dan kunt u contact opnemen met de ervaringsdeskundigen van de depressielijn op
0900-6120909. Dit nummer kost vijf cent per minuut*

Als u een vraag heeft over bijvoorbeeld psychische of psychiatrische problemen en de behandeling daarvan, dan kunt u bellen met de Pandora Helpdesk op telefoonnummer 0900-7263672. Dit nummer kost tien cent per minuut*            * Van website van Tros Radar.Links voor uitleg diverse begrippen:

Æ  Therapieën:

Acceptance and Commitment therapie

Client-centered-therapie

Cognitieve therapie

Contextuele therapie

Dialectische gedragstherapie

Gedragstherapie

Gestalttherapie

Hypnotherapie

Lichaamsgerichte psychotherapie

Psychoanalyse

Psychotherapie

Rationeel Emotieve Therapie (RET)

Systeemtherapie

Transactionele analyse

Æ Aandoeningen (uit Wikipedia):

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

Angststoornis

Anti-sociale persoonlijkheidsstoornis

Bipolaire stoornis (manische depressief)

Borderline persoonlijkheidsstoornis

Cyclothyme stoornis

Denkstoornis

Depressie

Gegeneraliseerde angststoornis

Hallucinatie

Hypomanie

Manie

Narcistische persoonlijkheidsstoornis

Obsessieve compulsieve persoonlijkheidsstoornis

Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis

Paniekstoornis

Paranoïde persoonlijkheidsstoornis

Persoonlijkheidsstoornis

Posttraumatische stressstoornis

Psychose

Schizofrenie

Schizoaffectieve stoornis

Schizoïde persoonlijkheidsstoornis

Schizotypische persoonlijkheidsstoornis

Sociale fobie

Stemmingsstoornis

Theatrale persoonlijkheidsstoornis

Waan

Waanstoornis